www.3Bhunt.eu

Min egen jagt-blog

8. august 2012:

Om kragernes prædatering på markvildtet:

De vigtigste krager, vi kan få reguleret er stadigvæk de revirkrævende krager, der er i landet fra den 1. til den 30. april.

Det er disse krager, der med al tydelighed prædaterer mest på det markvildt, der sæsonmæssigt sætter yngel til verden, som burde forventes at overleve.

Det er almindelig kendt, at kragerne gennem de sidste 10 år i væsentlig større grad alene må fouragere på markerne, idet vi i miljøets hellige navn har lukket vore åbne lossepladser, og i stedet bruger forbrændingsanstalter og komposteringsanlæg.

Derved er en stor mængde af menneskelig overflod i form af madrester "forsvundet fra markedet" og det er derfor kun naturligt, at kragerne igen søger i naturen.

Der er bare den lille hage ved dette, at kragerne i antal er vokset støt gennem rigtig mange år grundet den store overflod af madrester på lossepladserne, og den igennem 90-erne fejlslagne politik om jagt på krager.

D.v.s. at vi lige i disse år står med en særlig stor og unaturlig population af krager som prædaterer til overflod på vores markvildt.

Der må derfor arbejdes for, at vi jægere kan få mulighed for at regulere kragerne både før og efter solens op- og nedgang. Der er jo intet i EUs lovgivning, der taler imod dette.

Mig bekendt er de danske tal på krager i EUs lister stadigvæk baseret på tal tilbage fra midten af 70-erne, hvor forholdene var anderledes, og disse tal er oven i købet slet ikke videnskabeligt dokumenteret, men derimod et konkret gæt!

Det kan undre mig, at Naturstyrelsen har mindsket åbningen på den svenske kragefælde fra 60 x 60cm til først 40 x 40 cm for derefter at korrigere en anelse tilbage til 40 x 60 cm...alt dette helt og aldeles uden hjemmel...altså selvbestaltet i den udgave af reguleringsbekendtgørelsen, som er gældende. Denne bkg. er alt andet lige en gang juridisk sjusk og makværk, som savner rod i den politiske optakt til lovens tilblivelse.

- og mens vi nu er ved fælderne...

Da den norske kragefælde for 40 år siden blev gjort ulovlig, blev dette gjort, fordi jægerne dengang var sjuskede og ignorerende overfor lovgivningen, så fælderne blev ikke ordentligt tilset, og der var klare eksempler på, at kragerne døde af sult i ikke passede fælder.

Sådan er jægernes moral heldigvis ikke nu om dage, og jeg mener, der bør ses på, om der ikke kan findes en ordning med et kursus i forvaltning af norsk kragefælde, og dermed tilladelse til brug af denne.

DOF er som sædvanlig imod, men deres argumenter går på, at kragerne brækker vinger og ben i fælderne, hvilket der ikke overhovedet er belæg for , hvis fælderne ellers er lavet efter foreskrifterne. ( Og de bliver tømt efter mørkets frembrud)

Man (DJ og DOF) kunne måske i samarbejde udarbejde og forestå en konkret undersøgelse af denne fældetype, og så få nogle konkrete tal og videnskabelige beviser på bordet, så vi ikke stadig læner os op af ammestuehistorier baseret på overleveringer tilbage fra 1969.

Hvad der jo ikke er ammestuehistorier er jo derimod de konkrete tal om lemlæstede gæs og ænder, der bliver fanget til ringmærkning i de såkaldte raket-net.

Rent taktisk kunne man jo fra DJ stille forslag om forbud mod disse net, idet disse angiveligt er årsag til skade på de fangede fugle...det ville DOF ganske sikkert se som et politisk angreb, som de ville være villige til at indgå visse forlig omkring.

mvh.

Jesper

 i "skovens dybe stille ro", hvor mund-til-øre-metoden har gjort mere end 500 jægere en god oplevelse rigere.

Kontakt os, hvis du vil vide mere:

jagt jakt jagd hunt hunting الصيد  ловla chasse caccia jacht medībasmedžioklė memburuصیدpolowanie caça vânătoareохота lov caza uwindajiการล่าสัตว์avcılıkполювання vadászatشکارגייעג

  

jagt jakt jagd hunt hunting الصيد  ловla chasse caccia jacht medības medžioklė memburu   صیدpolowanie caça vânăto areохота lov caza uwindaji การล่าสัตว์ avcılık полювання vadászat شکارגייעג   狩猟caça паляванне 狩獵