Tårne og stiger til jagt

Du kan booke og betale dit depositum på den tur, du ønsker ved at gå til WEBSHOP

Betalingenog reservationen går direkte til jagtejeren i det pågældende land

Du kan betale dit depositum på den tur, du ønsker at booke ved at gå til WEBSHOP

MOBILES / CELLPHONES

Hvis du ser dette site på din mobil kan du bladre fotos ved at skubbe dem..

Menu for andre gode jagt-tilbud finder du øverst til højre over foto

If you see this site at your cellphone, please push the photoes to change.

Menue for other exiting hunting-offers you will find at the top to the right

Vi afholder aldrig jagt på et område længere end 4½ dag pr. år

 

Dette sikrer et bæredygtigt grundlag for at der også er bævere på terrænerne fremover.

 

PAS PÅ med at vælge udbydere, der "bare" vil have kunder ind på det samme terræn igen og igen...uge efter uge.

 

Kun ved varsom og kyndig jagt opretholdes balancen på de sårbare, svenske områder.

 

Kun med en kyndig guide, der kan se forskel på et beboet og et ubeboet bæverbo, får du valuta for dine penge.

 

Derfor har vi stadigvæk bævere, tjur og urfugle på vore terræner efter 39 år...og vi har mange.

 

Knæk og bræk

Her finder du fotos og tegninger til hochsitz, jagttårne og jagtstiger

PALLE-TÅRNET er grundlæggende lavet over en solid euro-palle der måler 80 x 120 cm som gulv. Det er relativt let at lave og mål og tegning herover giver et skydetårn eller hochstand, der er lovligt i Danmark.

SKYDESTIGER - Hochsitz

 

En skydestige er kendetegnet ved fast sæde, intet gulv. Den kan stå lænet op ad et træ eller være forsynet med støtteben.

 

Skal placeres mindst 130 meter fra skel

 

Højden må maksimalt være 5 meter over terræn

 

Skal opsættes i et læhegn, skov, skovbryn eller remise

med en bevoksning på mindst samme højde som skydestigen

(Dette betyder i praksis at en skydestige kan stå op ad et enkelt træ der er højere end stigen, hvis dette træ har nogle buske i et læhegn eller gærde)

 

Skydestigen må ikke virke skæmmende i terænet

 

Skydetårne - Hochstand

 

Skal placeres mindst 130 meter fra skel

 

Skal opsættes i et læhegn, skov, skovbryn eller remise på mindst 0,5 ha = 5000 kvadratmetre beplantning

(Lovgivningen stiller ikke krav til højden af beplantningen, men hvis der er tale om nyplantning, så skal der være et træ på højde med tårnet, som kan skjule dette)

 

Maksimalt gulvareal på 2 m2

Skal være fremstillet af træ eller metal

Skydetårnet må være overdækket fra foråret 2017

 

Siderne må maksimal være 110 cm høje målt fra gulvniveau

Højden må maksimalt være 5 meter over terræn

 

Skydetårnet må ikke virke skæmmende i terrænet

1 tomme ,, = 2,54 cm

J/C-tårnet. eller KØGE-tårnet

Pris-og materiale besparende i "Knock down" design...let at skille ad og flytte igen.

Du er også velkommen til at ringe

for en lille hyggesnak på

+45 40532202

”Send os en mail på 3Bhunting@Gmail.com for supplerende oplysninger, og hvis du ønsker at købe jagten, så vil vi formidle kontaktoplysninger til udbyder, samt oplyse om overførsel af betaling af depositum eller helbetaling direkte til arrangøren